2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

14 Mayıs 2024
2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz 2. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 31/05/2024 Cuma günü saat 14:30’da, Atakent Mah. Atatürk 3 Kısım Bulvarı No: 43 Platin Plaza İş Merkezi Kat: 9 Atakum / Samsun adresinde bulunan SİMDER Dernek merkezimizde, yapılmasına; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 31/07/2024 Çarşamba günü aynı saat ve adreste yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine, Simder WhatsApp Grubu / yazılı olarak/ e-posta / SMS / internet sayfamızdan/ biri veya birkaçı ile bildirilmesine 13.05.2024 Tarih 09 Sayı numarasıyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş