Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü Toplantısı

31 Mayıs 2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü Toplantısı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN, İLGİLİ MEVZUATLARI, GÜNCEL YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ, MÜDÜRLÜĞÜMÜZE SIKÇA İLETİLEN ŞİKÂYETLER VE DEPREM KONULARINDA GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

 Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem ve yönetmeliklerdeki son güncel gelişmelere yönelik karşılaşılan problemlerin ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü genel değerlendirme toplantısına Çevre, Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü' nün daveti üzerine  30.05.2023 tarihinde katılım sağlandı.

 Toplantıya İl Müdürü Sn. Ömer BOLAT,  Yapı Denetim Şube Müdürü Sn. Onur GÜN, İlçe Belediyeleri Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlileri, Samsun İMO Şubesi temsilcileri, Samsun EMO Şubesi temsilcileri, Samsun MMO Şube temsilcileri, Samsun Jeoloji MO Şube temsilcileri, Samsun Jeofizik MO Şube temsilcileri, Yapı Denetim ve Laboratuvar Kuruluşlarının temsilcileri, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği temsilcileri ile biz Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği ( SİMDER ) olarak Sn. Adem BEKTAŞ, Sn. Murat KILIÇ, Sn. Sezgin AYDIN ve Sn. Emel İBRAHİMBAŞ ile  katılım sağladık.

 İl Müdürü Sn. Ömer BOLAT’ ın, 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun, ilgili mevzuatları, güncel yönetmelik değişiklikleri, müdürlüğümüze sıkça iletilen şikâyetler ve deprem konuları çerçevesinde; Yapı Kontrol Müdürlüklerinin, Yapı Denetim Kuruluşlarının, Yapı Malzemeleri Laboratuvar Kuruluşlarının, Proje Müelliflerinin ve Yapı Müteahhitlerinin birbiri ile karşılıklı ilişkisini de kapsayacak biçimde genel bir değerlendirme yaptığı konuşması ve sunumu sonrasında yürütülen hizmetlerde karşılaşılan sorunlar  ve çözüm önerileri ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinin ardından soru ve cevap bölümüyle toplantı tamamlanmıştır.

Davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

 Facebook’ta Paylaş
Sosyal Medyada Paylaş