DEPREM YAPI TESTİ

DEPREM YAPI TESTİ

 

1- Binanızın bulunduğu yer:

Kayalık zemin: 0,

Yüksek ve tepelik yer: 1,

Eğimin yüzde 20`nin üzerinde olduğu yamaçlar: 2,

Çevresine göre çukur yerler: 3,

Dere yatağı ve dolgu zeminler: 4,

Sulu zeminler: 5,

2-Binanız betonarme ise yaşı:

1-10 yıl: 0,

10-11 yıl: 1,

11-20 yıl: 3,

21-30 yıl: 4,

31 yıl ve üstü: 5,

3- Binanızın taşıyıcı sistemi:

Çelik ya da ahşap bina: 0,

Betonarme bina: 1,

Tuğla örgü yığma bina: 2,

Taş örgü yığma bina: 3,

Kerpiç örgülü bina: 4,

Kerpiç örgülü toprak damlı bina: 5,

4- Binanızda bodrum kat ve rutubet sorunu var mı?

Bodrum kat var, hiç rutubet olmuyor: 0,

Bodrum kat var, kış aylarında rutubetli: 1,

Bodrum kat yok, rutubet yok: 2,

Bodrum kat var, sürekli rutubet var: 3,

Bodrum kat var, su birikiyor: 5,

5- Binanız zemin kat dahil kaç katlı?

Bir katlı: 0,

İki katlı: 1,

Üç katlı: 2,

Dört-beş katlı: 3,

Altı-sekiz katlı: 4,

Dokuz kat ve üstü: 5,

6- Binanızın zemin katı nasıl?

Üst katlarla aynı: 0,

Üst katlardan daha içerde, ancak duvarlar kapalı: 1,

Kat yüksekliği diğer katlardan daha fazla, ancak duvarlar kapalı: 2,

Normal katlarla aynı, ancak duvar yok: 3,

Normal katlardan daha içeride, ancak duvar yok: 4,

Kat yüksekliği normal katlardan daha fazla, ancak duvar yok: 5,

7-Bina çıkmaları nasıl?

Binada hiç çıkma yok: 0,

Yalnızca balkonlar çıkma: 1,

Binanın bütününde kapalı çıkma var 80 cm`ye kadar: 3,

Açık çıkmalar duvarlarla kapatılmış: 4,

Binanın bütününde 80 cm`den fazla çıkma var: 5,

8-Binaya yapılan müdahale var mı?

Binanın herhangi bir yerinde değişlik yapılmadı: 0,

Binanın iç duvarlarında kaldırılan bölümler var: 1,

Binanın iç duvarlarında birden fazla kaldırılan bölümler var: 2,

Dış duvarlarda pencere açıldı veya pencereler büyütüldü: 3,

Binanın bütününde ilave pencere yapılması ya da duvarların kaldırılması: 4,

İç bölme ve duvarların komple kaldırılması (1 kat bile olsa): 5

9-Binanın kullanım amacı değiştirildi mi?

Bina yapım amacına göre kullanılıyor: 0,

Konut amaçlı yapılıp, normal katlar atölye olarak kullanılıyor: 1,

Zemin kat konut amaçlı yapılıp, dükkan ya da atölye olarak kullanılıyor: 2,

Binaya sonradan asansör montajı yapıldı: 3,

Sonradan çatı arasına bir tondan fazla kapasiteli su deposu   yapıldı: 4,

Binaya sonradan asansör ve su deposu yapıldı: 5,

10 -Binanızda şu ana kadar:

Herhangi bir tamirat yapılmadı: 0,

Titreşimli bir aletle tamirat yapıldı: 1,

Yapının taşıyıcıları titreşimli bir aletle tamir edildi: 2,

Kolon ve kirişlere delik ve benzeri müdahale yapıldı: 3,

Binada kat ya da döşeme ilavesi yapıldı: 4,

Binada kısmı de olsa yangın oldu: 5,

11-Binanızdaki daha önceki hasar ya da çatlaklar  

Binanızda gözle görülür çatlak yok: 0,

Balkon döşemesinde ya da köşelerinde çok ince çatlak var: 1,

Çıkmalardaki dış duvarların kolon ve kirişlerin birleştiği yerde çok ince çatlaklar var: 2, Pencere altı ve hizalarında duvarda yatay çatlaklar var: 3,

Dış duvarlarda yatay ve düşey bina yüksekliğince çatlama var: 4

12- Bina şekli, plan şeması:

Kare ya da çokgen: 0,

Dikdörtgen: 1,

Yıldız şeklinde: 2,

Binada derin boşluklar var: 3,

Bitişik bloklar, aynı kat seviyesinde değil: 4,

Bitişik bloklar, aynı yükseklikte değil: 5,

DEĞERLENDİRME

Her soruya verdiğiniz yanıtların karşılığındaki değerleri topladığınızda;

0-6 arası binanızda ciddi bir deprem riski bulunmamaktadır.

7-12 puan binanızda düşük deprem riski bulunmaktadır.

13-20 orta deprem riski söz konusu, yapı uzmanlarca incelenmeli.

21-60 deprem etkilerine açık bir yapıya sahipsiniz.

Öncelikle yapınızın mimar ve mühendisiyle temasa geçerek uzman bir kuruluştan tespit isteyiniz.

Sosyal Medyada Paylaş