Hakkımızda

Hakkımızda
Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitleri Derneği; gayrimenkul ve inşaat konularında faaliyette bulunanları, bu konulara ticari, sosyal, teknolojik, endüstriyel, kültürel, eğitsel ve hukuki yönden katkı sağlayanları ve en geniş şekliyle her çeşit ticari ve fikri anlamda yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri bir araya toplayarak birbirleriyle tanışmalarına imkân yaratmak, aralarındaki ilişkileri sürdürmek, dayanışmayı sağlamak, gelişmelerini temin etmek ve üyelerine her bakımdan yardımcı olmak amacıyla, çağdaş bilgi ve son teknolojiyi kullanan uluslararası standart ve meslek ahlakını benimsemiş inşaat müteahhitliğini meslek edinmiş girişimcilerin 01.12.2021 yılında kurduğu bir dernektir.

SİM.DER olarak, Öncelikli hedeflerimiz İnşaat müteahhitliğini meslek edinmiş üyelerimiz mesleki, teknik ve kamusal alanlarda karşılaştığı sorunları çözmek kaliteli eleman yetiştirmek bu doğrultuda kurslar açmak gereksinim sahiplerinin bilinçli alıcı olmalarını sağlamak onları haksız rekabet karşısında korumak ve kollamak.


Mesleki içeriğimizde var olan konuların resmi kurumlarda değerlendirmeye tabii tutulabilmesi için inşaat ve müteahhitliğin tanımının yapılması ve anlatılması. Samsun’ da inşaat ve müteahhitlik sektörünün geliştirilmesi, itibar kazanması için çözümler üretmek ve sektörün gelişimini hızlandırmak. Türkiye’deki inşaat müteahhitleri sektörünün uluslararası ilişkilerinde lokomotif olmak, sektörü yurt dışında temsil etmek. Sektörün büyük bir bölümünü oluşturan taşeron firmalar ve çalışma şekli konularında prensipler oluşturmak. Samsun’ da gerçekleşen kentsel dönüşüm düzenlemelerinin yapılandırılmasında etkin rol oynamak. Sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş bölümü yaparak bürokratik çalışmaların ortak bir standarda oturtulmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

MİSYONUMUZ

"Birlikten kuvvet doğar" ilkesini benimseyerek üye meslektaşlarımızın ve sektörün genel sorunlarını tespit ederek önceden önlem alınması adına gerekli çalışmaları yapmak, Samsun’da inşaat sektörünün değer çıtasını yükseltmek, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği’ne bağlı müteahhitlerle beraber çevre dostu, gelecek nesiller için yaşanabilir mekânlar oluşturulmak ve sektör temsilcileri olarak ortak paydaş altında birlikteliği sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Samsun ve çevresinde yaşam alanlarının daha kaliteli, konforlu, depreme dayanıklı ve daha yaşanılabilir olması için çalışmalar yapan, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunularak Samsun’da inşaat sektörünün sorunsuz ve hızlı gelişimini sağlayan, üyelerine ve topluma faydalı olan örnek bir kuruluş olmak.

Sosyal Medyada Paylaş