Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

1. Çağdaş işletim ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda sunduğumuz hizmetin kalitesini, hedefler doğrultusunda sürekli ölçüp iyileştirmek,

2. Birliğin ekonomik gücünü arttıracak çalışmalar yapmak, mali ve insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde kullanmak,

3. Meslek disiplini ve ahlakını yaygınlaştıracak çalışmalar yapmak,

4. Geleceğe hazırlanmak için, araştırma ve planlamaya önem vermek, yeni projeler geliştirmek,

5. İnşaat sektöründe, ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu, çevreye saygılı, sürdürülebilir gelişmeyi sağlamaya çalışmak,

6. İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda, dernek çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kapasitelerini geliştirmek,

7. Ortak amaçlar doğrultusunda resmi ve özel kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurmaktır.

Sosyal Medyada Paylaş