ŞANTİYELERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

ŞANTİYELERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından olması gerekenler :

 • İşyerinde iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile işyeri sağlık personeli bulunmalı,
 • İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulmalı,
 • İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmış ve güncelleniyor olmalı,
 • Çalışanlar işe başlamadan önce sağlık taramasından geçmeli,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan çatı işlerinde çalışacaklar yaptıkları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almalı,
 • Şantiye alanı ve tüm çalışanlar acil durumlara karşı hazırlıklı olmalı, acil durum planı hazırlanmalı,
 • Çalışılan alanlarda aktif (kişisel koruma) ve pasif (toplu koruma) emniyet tedbirleri alınmalı,
 • Çalışanların işlerine uygun emniyet donanımları bulunmalı.

Dünya’nın hemen her yerinde en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü sektörlerden biridir inşaat sektörü. İnşaatlarda görülen iş kazası sonucu ölümlerin %30’u  düşmelerden  %26’sı taşıma (yüksekten düşen cisimler) %19’ u makinaların arasına sıkışmaktan ve çarpmalardan %18’ i ise elektrik çarpması gibi tehlikelerden oluşmaktadır. Ama genele bakılırsa en önemli etken insan olduğu görülmektedir. İşte tam olarak bu noktada alınabilecek önlemlere baktığımızda öncelikle mutlaka OSGB firmaları arasından bu işe yeterliliği olan bir OSGB firması ile anlaşma sağlanmalıdır. İş güvenliği hizmeti şantiyede olmazsa olmazdır. İSG ekibi tarafından alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalı ve acilen bu tedbirler hayata geçirilmelidir. Genel olarak alınacak önlemler;

İnşaatlarda İş güvenliği önlemleri;

 • Sağlık ve güvenlik planı oluşturulması,
 • İşçi özlük dosyalarının hazırlanması,
 • İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması,
 • Ağır ve tehlikeli işlerde onaysız çalıştırılmaması,
 • İskelelerin kontrol edilmesi,
 • Yük asansörünün kontrol edilmesi,
 • Gırgır vincin sınır durdurucusu olması,
 • İşçilere eğitim verilmesi,
 • Açıktaki iletkenlerin kontrol edilmesi,
 • Gövde topraklaması,
 • Yeterli aydınlatma yapılması,
 • Geçit yeri ve rampalar,
 • İlk yardım malzemelerinin eksiksiz olması,
 • İlk yardım telefon listesinin hazırlanması,
 • Baş koruyucular (Baret) kullanılması,
 • Yüz ve göz koruyucuları (Gözlük) kullanılması,
 • Artık malzemelerin kaldırılması,
 • Merdiven korkulukları yapılması,
 • Düşen cisimlere karşı önlem alınması,
 • Emniyet kemersiz yüksekte çalışma yapılmaması,
 • Soyunma yeri, tuvalet, banyo temizliğine dikkat edilmesi,
 • Uyarı levhalarının asılması,
 • İnşaatın etrafının çevrilmesi,
 • Kazı işlerinde önlemlerin alınması,
 • Kat döşeme kenarlarında şerit çekilmesi,

 İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında şantiye sahalarında daha dikkatli olmak gerekir. Bu yüzden şantiye alanlarında hareket ederken, gerekli çalışmaları yerine getirirken aşağıda belirtilen önerilere kulak verelim.

FENNİ SORUMLU:

◦Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak önlemler ve sorumluluğu altında yürütecektir. Bu sorumlu kişi ya da kişiler ilgi alanlarına giren işlerin yapıldığı zamanlarda inşaat sahasında bulunmak çelik hafif taşıyıcı sistemlerin konut yapımında kullanılması ve işi yönlendirmek zorundadırlar.

-YAPI İŞ DEFTERİ:

◦İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun gazbeton duvar uygulama esasları ve diğer sayfaları bir asıl şantiyelerde malzeme zayiatı ve önleme yolları ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

◦Bu defter (piyasadan alınabilen 100-200 sayfalık kareli, harita metot defteri)  işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

◦Yapı iş defteri fenni mesul tarafından tutulur.

◦Yapı iş defterine Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ofiste verimliliği arttırma yolları ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ikiz kuleler neden çöktü ve gerekli diğer bilgiler işlenir. (Özellikle inşaatın her safhasında alınan güvenlik önlemleri, kazı kontrolü, gırgır vincin kontrolü, asma iskelenin kontrolü, betonarme kalıplarının kontrolü vb. hususlar tarih atılmak kaydıyla yazılır.) 

◦Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş inşaat ruhsatı almak için gereken evraklar ve kontrole yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur. Bu nedenle şantiyede bulundurulması gereklidir. 

- İLK YARDIM MALZEMESİ VE SEDYE:

◦İşyerlerinde, içinde (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk, yanık pomadı, suni teneffüs cihazı vb.) ilk yardım levazımı bulunan ilk yardım dolabı ile bir sedye oturduğum bina depreme dayanıklı mı? ( deprem testi ) ve bir battaniye bulundurulacaktır. 

- İŞÇİLERE SAĞLIK RAPORU:

◦İnşaat işlerinde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı süresince bedence bu işlere elverişli ve  dayanıklı oldukları; işyeri hekimi işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet yada Belediye Doktorları tarafından verilmiş örneğine uygun sağlık raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.

◦Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. Bu nedenle bu raporların şantiyeden uzaktaki bir büroda değil, şantiyede bulundurulması gereklidir. 

◦Bu raporlar her türlü resim çatı ve duvarlarınızın bakımı için ipuçları ve harçtan muaftır.

 

- KİŞİSEL KORUYUCULAR:

◦Alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.

◦Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan yazlığınızı yaza hazırlarken nelere dikkat etmeli ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk yapınızın bakım takvimi ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara elektrik faturasını düşürme yolları ve kuyu, lağım, galeri evinizi kiraya verirken nelere dikkat edilmeli ve benzeri derinliklerde çalışanlara emniyet kemerleri verilecek mobilya alırken nelere dikkat edilmeli ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

◦Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.

◦El arsa ve konut alırken nelere dikkat edilmeli ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine doğru aydınlatmanın püf noktaları ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacaktır. 

 - UYARI LEVHALARI:

◦Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak şantiye mühendislerine öneriler ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacaktır. 

 - DÖŞEME KENARINA KORKULUK:

◦Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.

◦Not: Döşeme kenarları en azından,  uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılmalıdır. 

◦Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi önleyecek ahşap basamaklar 5m = method + money + machine + material + men ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır. 

- BETONARME KALIPLARININ KONTROLÜ:

◦Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilerek yapı iş defterine yazılacaktır. 

 - TEHLİKELİ BOŞLUKLAR-MALZEME İSTİFİ-ARTIK MALZEMELER:

◦Tavan veya döşemelerdeki boşluk şantiye tesisleri ve deliklere , asansör boşluklarına, korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır.

◦Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeyecek şantiye planlama ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.

◦Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulundurulmayacaktır.

- KAZILAR:

◦Kazıların her bölümü ilgili fenni mesul (TUS) tarafından her gün en az bir defa kontrol edilecek ve çalışılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar iş durdurulacaktır.

◦Her iki halde de, durum, yapı iş defterine yazılıp imza edilecektir.

◦Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 cm.  yukarı çıkarılacaktır. İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir.

◦150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır.  İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.

 - YAPI İSKELELERİ:

◦Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir. İskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır. İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir.

◦Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşluk bırakılabilir.

◦İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır.

 - ÇELİK BORULU İSKELE:

◦Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.

◦Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahşap iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır.

◦Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. 

- ASMA İSKELE:

◦Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makina, teçhizat ve vinçlerin, kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya başlamadan önce düzenlenmiş belgeleri işyerinde saklanacaktır.

◦Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin her gün işe başlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iş defterine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra iskelede çalışma yapılacaktır.

◦Asma iskele tavan kısmında mutlak surette sabit bir noktaya sağlam bir şekilde bağlanacaktır.

◦Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara korkuluklu yapılacak, etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır.

- SIPA İSKELE:

◦Duvar işlerinde veya 120 santimetreden yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

1 - Genişlikleri 125 santimetreden az,

2 - Yükseklikleri 300 santimetreden çok,

3 - Platform kalınlığı 5 santimetreden az,

4 - İskele bacak ve kirişleri 10X10 santimetre kesitinden küçük,

5 - Takviye ve çaprazlar 2,5X15 santimetre veya 5X10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır. 

- GIRGIR VİNÇ (ASANSÖR):

◦Gırgır vincin elektrik motoru topraklanmış olacaktır.

◦Vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter devreyi kesecektir.

◦Çelik halatın tamburdan dışarı fırlaması önlenecektir.

◦Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış olacaktır.

◦Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet U klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir.

◦Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunacaktır.

◦Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20X20 cm.den küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.

◦Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.

◦Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.

◦İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.

◦Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.

◦Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır.

◦Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu araçlar verilecektir.

◦Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunacak, diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır.

◦Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili olan içinde hiç bir işçi bulundurulmayacaktır.

◦Gırgır vince malzeme yükleyen bütün işçilere koruma başlığı (baret) giydirilecektir.

◦Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değişmesinde kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.

 - ELEKTRİK PANOSU VE İLETKENLER - TOPRAKLAMA:

◦Elektrik panolarının taban alanlarında yalıtkan malzeme (lastik paspas veya tahta ızgara) bulunacaktır.

◦Tehlike anında panoya ulaşmak için elektrik panolarının önlerine herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.

◦Elektrik kabloları, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak yerleştirilecektir.

◦Elektrikli makinaları, uygun bir şekilde topraklanacaktır.  Topraklama hatları kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır.

◦Seyyar elektrikli makinalarda, gelen ve dönen akımı kontrol edip eşit olmadığı zamanlarda elektriği kesen kaçak akım röleleri kullanılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş