SU TUTUCU YAPILAR

SU TUTUCU YAPILAR 

1-   Havuz, kanal vb. su tutucu yapıların sızdırmazlıkları, uygun beton karışımı koşulunun ötesinde daha çok, özenli bir beton döküm işçiliği ile beton eklerinin uygun yerlerde ve de uygun biçimde düzenlenmesine bağlıdır. Sızdırmazlık katkıları ise ancak ek güvencedirler.

2-   Farklı oturmalar, genleşmeler vb. nedenlerden meydana gelebilecek çatlamaları önlemek amacıyla düzenlenen  ya da iş derzi olarak zorunlu beton eklerinin sızdırmazlıkları –özel yöntemleri ile uçları birbirine kaynatılan – plastik ya da kauçuk Su Tutucu bandlarla sağlanır.

3-   Perdelerdeki yatay inşaat derzlerinde genellikle su tutucu band gerekmez (DSİ). Bu ekler betonda dişler düzenlenerek yapılır. (Beton taze iken ek yüzeyleri çentilmeli, sonraki beton dökülürken arakesite- olanağı varsa Sicalatex, Ecosal vb. katılmış- aderans artırıcı çimento şerbeti sürülmelidir). Hisdrostatik basıncın düşük olduğu yapılardaki düşey ekler de bu biçimde yapılabilir, ancak arakesitte bir boşluk teşkil edilip dökümden sonra buraya, zamanla sertleşmeyecek, bitüm ya da benzeri bir gereç doldurulmalıdır.

4-   Beton, boru ya da oluklar yardımı ile alçaktan, 30-70 cm’lik tabakalar halinde ve çepeçevre dönerek, kalıp yüksekliği ile belirlenmiş proje derzine kadar ara vermeksizin dökülüp, özellikle beton dişleri ve band yanları olmak üzere, özenle vibre edilmelidir. (Ayrışmış eğik derzler oluşturması ve iyi sıkıştırılamaması nedenleri ile kesinlikle yüksekten, daha kalın ve de vibratörsüz döküm yapılmamalı, işbaşında  tercihen benzinli bir de yedek vibratör bulundurulmalıdır. Döküm sırasında  şişme, oturma vb. arızaları anında görüp gidermek üzere bir kalıpçı sürekli kalıbı gözlemeli, gereken yerleri dıştan tokmaklayarak betonun iyi yerleşmesine yardımcı olmalıdır).

5-   Daha çok beton karışımının uygunluğu ve döküm işçiliğindeki özene bağlı olarak yararlı olabilen (Tricosal Normal, Plastocrete-N vb.)sızdırmazlık katkıları, beton suyuna çimento ağırlığının % 0.5-0.7’si oranında katılır.

6-   Su Tutucu yapılar imalatın tamamlanmasından sonra, olanağınca kısa sürede içinde su ile doldurulup denenir.

7-   Ani düzensiz oturmalarla çatlamalara neden olmamak için Su Tutucu yapılar, su düzeyi 24 saatte 2 m.yi geçmeyecek şekilde ve olanağınca üniform bir hızla doldurulur. (Sızıntıların temele zarar vermemesi için çevre drenajı ihmal edilmemelidir.)

8-   Deneyde, önceden en az bir hafta süreyle su ile dolu tutulmuş olmak kaydı ile yapıya zarar vermeyecek durumdaki su kaçağı ;a) Geçici kabulde en çok % 3’ü; b) Kesin kabulde en çok % 1’i, aşmamalıdır. –İ.B.1974. (DSİ-Yağmur ve buharlaşma nedenleri ile gerekli  düzeltmelerden sonra su düzeyi, 7 günlük deneyde 15 mm’den fazla azalmaz ve yapının herhangi belirli bir yerinde yoğun sızıntı görülmezse yapı su geçirmezlik deneyini geçirmiş sayılır).

9-   Yapım sonrası sızdırmalar ötesinde fıskiye şeklinde fışkırmalar da olsa fazla endişelenmemelidir. Fışkırma yerleri ahşap ya da demir çivilerle sızma haline getirilip, havuzun birkaç kez doldurulup boşaltılması ile çimento içindeki serbest kireç açığa çıkarak büyük bir olasılıkla bu delikleri kapatacaktır. Ayrıca gözle görülebilen sızıntı yerlerine içerden (IC vb.)malzemelerin sürülmesi  yararlı olur. (Önemli kaçırmalarla yerleri belirlenemeyen  ya da genel sızdırmaların –betonun açılarak onarılması, çimento şap, yalıtım macun ve boyaları vb. ile-giderilmesi çareleri duruma göre ve yerinde kararlaştırılır).

10- Sızdırmazlık deneyi olumlu olarak sonuçlanmadan – varsa- çevre dolgusu yapılmaz.

Sosyal Medyada Paylaş