YAPI DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUATI

YAPI DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUATI

Kanun

 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 

Yönetmelik

 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

 

Tebliğler

 • Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ
 • Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
 • Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

 

Genelgeler

 

 • 24/1/2008 tarihli ve 153 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetim Sistemi Uygulaması)
 • 11/4/2011 tarihli ve 2101 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 12/9/2011 tarihli ve 6404 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik)
 • 20/12/2011 tarihli ve 8800 sayılı Genelgemiz (Konu: Laboratuar Denetimleri)
 • 1/8/2013 tarihli ve 6580 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 1/8/2013 tarihli ve 6581 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 1/8/2013 tarihli ve 6582 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 1/8/2013 tarihli ve 6586 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 1/8/2013 tarihli ve 6587 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 1/8/2013 tarihli ve 6588 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi)
 • 28/2/2014 tarihli ve 1595 sayılı Genelgemiz (Konu: Hakediş)
 • 10/7/2014 tarihli ve 5773 Genelgemiz (Konu: Elk. ve Mak. Mühendislerinin Yetki Sınırı.)
 • 27/4/2015 tarihli ve 11495 sayılı Genelgemiz (Konu: Beton Numuneleri Hakkında)
 • 2/9/2015 tarihli ve 24613 sayılı Genelgemiz (Konu: Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk.)
 • 5/4/2016 tarihli ve 8261 sayılı Genelgemiz (Konu: 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hakkında)
 • 13/4/2018 tarihli ve 67311 sayılı Genelgemiz (Konu: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun)
 • 24/4/2019 tarihli ve 97166 sayılı ve 2019/07 nolu Genelgemiz (Konu: Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Hakkında Genelge)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanun
1)- YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yönetmelik
1)- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği        Ekleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genelgeler
1)- 153
2)- 1595
3)- 2101
4)- 5773
5)- 6404
6)- 6580
7)- 6581
8)- 6582
9)- 6586
10)- 6587
11)- 6588
12)- 8261
13)- 8800
14)- 11495
15)- 24613
16)- 67311
17)- 97166(2019/07)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tebliğ
 1)-  Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Ekleri
 2)-  Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
 3)- Yapi Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapilan Müracaatlarin Siralamaya Alinma Esaslarina Dair Tebliğ
 4)- Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
 5)- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Da

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal Medyada Paylaş